Proč se vlastně využívá? A kterou stranu chrání? Odpověď je jednoduchá, protože úschova kupní ceny chrání obě strany, jak prodávajícího, tak kupujícího. Je to totiž předcházení čemukoli, co by nám zdánlivě hezký a jednoduchý obchod mohlo zhatit, nenechávejte to náhodě! Jaké typy úschov se teda dají využít? Jsou 3 – Notářská, Bankovní a Advokátní. Všechny tyto typy jsou uzákoněné, povolené a mají určitá pravidla, díky kterým jsou bezpečné. Pokusím se vám to co nejvíce zjednodušit, abyste nemuseli číst dlouho, ale dokázali si udělat obrázek. Pojďme se teda spolu aspoň podívat na jejich výhody, nevýhody a jak která funguje.

Notářská úschova

Když se řekne notář, lidem se většinou vybaví vysoce postavený člověk, který zpracovává nesčetně transakcí a je to někdo, kdo je opravdu na svém místě. Způsob je to bezpečný, nevznikají žádná rizika a můžete si být jisti, že peníze budou vždy doručeny a odeslány v naprostém pořádku tam, kam mají. Nevýhoda u notářské úschovy však může vznikat v tom, že notáři jsou často velmi zaneprázdněni. Příprava smluv a jakákoli následná jednání se můžou velmi protahovat a pokud prodávající spěchá na peníze, například z důvodu koupě nového bydlení, může ho tlačit čas. V tomto ohledu je potřeba předem zjistit, jaký časový horizont u notářské úschovy máme očekávat. Co je také potřeba vědět je to, že notář nezpracovává pouze realitní transakce, tudíž jeho orientace v tomto oboru nemusí být vždy 100%.

Co nám říká Notářská komora o ceně úschovy:

„Odměna notáře za přijetí peněz do úschovy je stanovena notářským tarifem (předpisem přijatým sněmem Notářské komory České republiky). Tarifní hodnotou je výše peněžní částky přijaté do notářské úschovy. Základní odměna notáře činí z prvních 100 000 Kč 1,2 % tarifní hodnoty, z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty 0,6 %, z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,4 %, z přebývající částky až do 10 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,2 % a z přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,1 %, vždy však nejméně 1 000 Kč. Částka nad 30 000 000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává.“

 

Bankovní úschova

Ze všech možností úschovy, ta bankovní se dá pravděpodobně považovat za nejbezpečnější s ohledem na to, jaké množství peněz v bankách kolují. Vzhledem k tomu, jak je příprava úschovy náročná a co vše vyžaduje, je ale bankovní úschova poměrně pracná a v návaznosti na to, kolik si banky účtují za tuto úschovu ji velmi nerady dělají. Některé z bank dokonce úschovu poskytují jen v případě, že si u nich budete vyřizovat také hypoteční úvěr. Díky malé flexibilitě je také časově velmi náročná, možná snad ze všech 3 časově nejdelší. U tohoto typu úschovy opravdu neváhejte, a předem si zjistěte vše, co byste potřebovali.

Jak se pohybuje cena Bankovní úschovy

Pokud se vydáte touto cestou, počítejte s tím, že vás tato úschova vyjde pravděpodobně na 0,2% z částky, která je uložena. Z těchto 3 možností nám tedy Bankovní úschova vychází jako ta cenově střední varianta.

Advokátní úschova

Tento typ úschovy je z mého pohledu nejvýhodnější. Parametry má stejné jako úschova notářská. A advokát je navíc ze zákona povinen mít založené pojištění profesní odpovědnosti minimálně ve výši 5.000.000 Kč. Další obrovskou výhodou je to, že u advokáta je pro každý takový případ zřízen speciální účet, na který putují peníze. Nikdy se tedy nemůže stát, že by se potkaly 2 částky, které spolu nesouvisí. Advokáti jsou také časově flexibilní. Navíc pokud i smlouvy o převodu nemovitosti připravuje stejný advokát, jde o velkou časovou úsporu a většinou nehrozí, že by podmínky daných smluv spolu neseděly. Vzhledem k možnosti uschování kupních smluv a k pravomoci ověřovat podpisy, tak při spolupráci s advokátem zvládnete celý proces na jednom místě a hlavně časově nejlépe, ze všech možností.

Jak se pohybuje cena Advokátní úschovy

V tomto případě je cena úschovy stanovena dohodou obou stran. V našem případě dokonce celý proces, včetně smluv, úschov apod. hradíme my, tím pádem pro vás zase méně starostí!

 

 

 

A co vy, už máte vyřešeno, jak budete prodávat vaši nemovitost a kterou úschovu si vyberete? Pokud stále přemýšlíte, neváhejte mě kontaktovat! 🙂 Velmi rád vám poradím a pomůžu se rozhodnout.
 
 

Kontakt:

+420 775 674 546, dominik.janik@century21.cz