Opravy v pronájmu - kdo je hradí?

Bydlíte v pronájmu, sedíte si v klidu doma, je večer a díváte se na televizi. Najednou slyšíte, že pračka vydává zvláštní zvuky – doprala, naposled. „Co teď? Kdo to zaplatí?“

Určitě velkou většinu z nás potkala stejná, nebo podobná situace. Něco se vám pokazí v bytě, vy nevíte, jestli to hlásit majiteli, nebo se zařídit sami. Bohužel ve spoustě případů to není uvedeno ani v nájemní smlouvě, podle které byste se mohli odrazit. Proto také problematiku dále upravuje Nařízení vlády č. 308/2015 Sb. Platí, že vzájemná práva a povinnosti by si měli mezi sebou pronajímatel a nájemce vyřešit ve smlouvě. Která by měla řešit i to, kdo zaplatí jakou opravu v bytě. Pokud ale ve smlouvě takové ustanovení chybí, použije se právní úprava daná vládním nařízením.

Podle občanského zákoníku by měl tedy nájemce provádět drobné opravy a běžnou údržbu bytu. Jasně, jenže co je drobná oprava a údržba a co ne? 

Na to se vám pokusím odpovědět co nejlépe a nejvýstižněji právě v tomto článku! Tak pojďme na něj. 

 

who pay?
broke kitchen
Jak se v tom tedy vyznat?

Dle Nařízení vlády č. 308/2015 Sb. výše nákladů se za drobné opravy považují další opravy bytu a jeho vybavení a výměny jednotlivých předmětů nebo jejich součástí, které nejsou uvedeny v § 4, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 1000 Kč. Provádí-li se na téže věci několik oprav, které spolu souvisejí a časově na sebe navazují, je rozhodující součet nákladů na související opravy. Náklady na dopravu a jiné náklady spojené s opravou se do nákladů na tuto opravu nezapočítávají a hradí je nájemce.

 

Drobné opravy podle  věcného vymezení
  • Opravy podlah, krytin, výměny prahů a lišt
  • Opravy částí dveří, oken, kování, klik apod.
  • Opravy a výměny el. koncových zařízení – vypínač, zásuvka apod.
  • Opravy kamen na pevná paliva, plyn a elektřinu apod.

 

Podrobnější výpis veškerých oprav dle věcného vymezení můžete dohledat na TOMTO ODKAZU. 

 

 

Drobné opravy podle výše nákladů

Opravy nebo výměny jednotlivých předmětů nebo jejich součástí, které nejsou uvedeny v § 4, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 1000 Kč. Provádí-li se na téže věci několik oprav, které spolu souvisejí a časově na sebe navazují, je rozhodující součet nákladů na související opravy. Náklady na dopravu a jiné hradí nájemce.

 

Roční limit nákladů
  • Přesáhne-li součet  za opravy uvedené v § 4 a 5 v kalendářním roce částku rovnající se 100 Kč/m2 podlahové plochy bytu, další opravy v daném kalendářním roce se nepovažují za drobné opravy.
  • Podlahovou plochou bytu se pro účely tohoto nařízení rozumí součet podlahových ploch bytu a všech prostorů, které jsou s bytem užívány, a to i mimo byt, pokud jsou užívány výhradně nájemcem bytu; podlahová plocha sklepů, které nejsou místnostmi, a podlahová plocha balkonů, lodžií a teras se započítává pouze jednou polovinou.
broke wardrobe