Užitná, podlahová, obytná a zastavěná plocha. Jaký je rozdíl?

Kdo hledá nemovitost, nebo třeba právě prodává tu svoji, tak se s těmito pojmy setkává pravidelně. Stejně tak je to u pronájmů. Jste si ale jistí, že rozměry uvádíte, nebo chápete, správně? Dost často se stává, že realita je jiná, než co bylo uvedeno v inzerátu a spousta lidí si zpětně stěžuje na uvedené rozměry, které neodpovídají skutečnosti. 

A co vy, používáte správně plochy bytu?

Předchozí články

plochy
PODLAHOVÁ PLOCHA NEMOVITOSTI

Podlahovou plochou bytu se rozumí součet všech půdorysných ploch dané nemovitosti včetně všech vnitřních nosných i nenosných svislých konstrukcí (stěny, sloupy, apod.). V případě mezonetového bytu také připočteme plochu průměru schodiště (pouze dolního). Vypočtená plocha se uvádí v m2 se zaokrouhlením na jedno desetinné číslo. Co není podlahová plocha? Nezapočítáváme balkony, lodžie, terasy, pokud se jedná o společné části bytových domů. Není přitom podstatné, zda jsou přístupné pouze z jednotky, kterou vlastníte. 

OBYTNÁ PLOCHA NEMOVITOSTI

Součet podlahových ploch obytných místností. Parametry obytné místnosti  – místnost určenÁ k trvalému celoročnímu bydlení a podlahová plocha je min. 8 m2, místnost musí být přímo osvětlená, samostatně větratelná s možností alespoň částečného vytápění. Co není obytná plocha? Sociální zařízení (koupelna, WC), komora, šatna, chodba, balkon/lodžie, terasa, sklep. V některých případech nelze do obytné plochy započítat ani kuchyni, pokud nesplňuje parametry obytné místnosti.

UŽITNÁ PLOCHA NEMOVITOSTI

S pojmem užitná plocha se nejčastěji setkáváme u rodinných domů. Stejně jako u podlahové plochy i u užitné plochy se zde započítávají výměry všech místností. Do užitné plochy rovněž započítáváme i rozměry balkónů/terasy a sklepů (v případě bytů musíte být výhradním vlastníkem bytové jednotky, ke které balkon či sklep náleží). Co není užitná plocha? Do užitné plochy se na rozdíl od podlahové plochy nezapočítávají vnitřní svislé konstrukce (příčky, stěny, sloupy, apod.), komíny, výtahy, šachty a dále plochy, kde je umístěna např. klimatizace, elektrické generátory či zařízení k vytápění.

ZASTAVĚNÁ PLOCHA NEMOVITOSTI

S pojmem se opět nejčastěji setkáváme u rodinných domů, jelikož se týká součtu výměry zastavěných ploch jednotlivých staveb na pozemku. Do této plochy tedy započítáváme nejen plochu vlastního rodinného domu, ale i například stavbu garáží, zahradních domků, bazénů či altánků. Co není zastavěná plocha? Do zastavěné plochy se nezapočítávají tzv. zpevněné plochy, tedy stavebně upravený povrch bez svislých konstrukcí, jedná se např. o chodníky, parkovací stání a terasy (bez zastřešení). Maximální procento zastavěnosti pozemku zpevněnými plochami může regulovat územní plán obce.

Najdete mě na sítích!