Nový územní plán města Brna nebyl schválen!

Dlouho připravovaný nový územní plán, který měl nahradit ten z roku 1994 byl po několika hodinovém jednání vrácen k přepracování. K čemu je potřeba nový územní plán a proč nebyl schválen?

 

 

Předchozí články
Uzemni plan

Aktuálně platný územní plán města Brna vznikl již v roce 1994. Původně měl platit do roku 2010. Nový územní plán je důležitý pro rozvoj města, nové bytové výstavby či infrastrukturu. Současný územní plán je přece jen více než 20 let starý a nebere v potaz aktuální situaci.

Hlavním cílem územního plánu je udržitelný rozvoj a prosperita města. Především se jedná o novou výstavbu v centru města, revitalizaci zanedbaných částí města nebo posílení veřejné infrastruktury a dopravy.

Jednání o nový územní plán bylo tak trochu bojem mezi politiky. Výtky pro nový územní plán se týkaly například chybějícího posouzení na udržitelný rozvoj ve stabilizovaných plochách, zastavování zelených vnitrobloků, nahrávání developerů a hrozící přelidnění Brna…

Na konci jednání tak brněnští zastupitelé vrátili návrh územního plánu k přepracování s celkem šesti hlavními body. Magistrát města Brna odhaduje dobu opětovného projednání na rok a půl až 2 roky.

Územní plán je velmi složitý dokument a asi nikdy se nezavděčí všem. Necháme se překvapit, zda bude nový plán schválen do 2 let a jak bude v konečné fázi vypadat.

Zdroje: