Co dělat, když nájemník neplatí?

Nájemník, který řádně neplatí, bude určitě výzvou, která může vyžadovat trpělivost, znalost právního prostředí a profesionální přístup k jednotlivým krokům. Celá situace se může zdát jednoduchá, přece jenom nemovitost je vaším majetkem. Opak je však pravdou a i v takové situaci mohou nastat komplikace. Jak v této záležitosti postupovat jsem vám sepsal do tohoto článku, tak na něj pojďme mrknout.

Předchozí články

1. Prevence je klíčem

Již před podpisem nájemní smlouvy je důležité prověřit zájemce o pronájem. Získání co nejvíce informací o jejich finanční situaci a minulosti může předejít problémům v budoucnu. Prevence je často nejlepší cestou k tomu, jak se vyhnout problémovým, neplatícím nájemníkům. Jaká je v tomto výhoda spolupráce s RK, respektive s makléřem? Já osobně vždy všechny zájemce prověřuji jak na sociálních sítích, tak například také v registru dlužníků, díky čemuž jsem již pár svých klientů uchránil před lidmi, kteří měli předpoklad být problémoví. Samozřejmě se nelze ubránit ve 100% případů, riziko se dá však značně eliminovat.

2. Opožděnou platbu řešit ihned

Prvním signálem problémů může být opožděná platba nájmu. Pokud se nájemník zpozdí i o jeden nebo dva dny, je důležité neprodleně jednat. Začněte tím, že zavoláte nájemníkovi a zjistíte příčinu opoždění. Někdy se jedná o nedopatření, které lze rychle vyřešit.

Pokud platba nepřijde ani po telefonickém upozornění, pošlete písemné upozornění, ve kterém uveďte důsledky nezaplacení nájmu. Toto upozornění může motivovat nájemníka k rychlé platbě.

3. Výpověď z nájmu

Pokud nájemník stále neplatí nájemné a situace se nelepší, může být nutné podat výpověď z nájmu. Zde je však nutno dbát na to, aby každý dodržel zákony a smlouvou o nájmu. Pamatujte, že výpověď musí obsahovat důvody a musí být doručena nájemníkovi písemně.

4. Nájemník odmítá byt opustit – Soudní cesta

Pokud nájemník odmítá opustit byt i po výpovědi, může být nezbytné obrátit se na soud. Soudní proces může trvat několik měsíců a vyžaduje dodržování zákonů a postupů. Níže jsem se vám pokusil sepsat nejdůležitější body, které je třeba dodržet. Rozhodně ale vždy doporučuji k případu přizvat advokáta, abyste měli opravdu jistotu, že bylo vše dodrženo tak, jak mělo.

5. Krok za krokem
  1. Počkejte na zpoždění nájmu: Než začnete s právními kroky, musí být nájemník v prodlení s platbou nájmu alespoň tři měsíce.

  2. Zašlete výzvu k zaplacení: Počkejte týden nebo dva, a pokud peníze nepřijdou, zašlete nájemníkovi písemnou výzvu k zaplacení dlužné částky.

  3. Zasílání výpovědi bez výpovědní lhůty: Pokud nájemník stále nepřiplatil, zašlete mu písemnou výpověď z nájmu, která neobsahuje výpovědní lhůtu.

  4. Vyčkání měsíc od doručení výpovědi: Dejte nájemníkovi měsíc na to, aby se dobrovolně vystěhoval.

  5. Zaslat výzvu k odstěhování: Pokud nájemník stále neodešel, zašlete mu písemnou výzvu k odstěhování.

  6. Podání žaloby na vyklizení bytu: Pokud nájemník stále odmítá opustit byt, podneste žalobu na vyklizení bytu u místního soudu.

  7. Čekání na rozhodnutí soudu: Po podání žaloby bude následovat soudní proces, který může trvat několik měsíců.

  8. Najmutí exekutora: Pokud soud rozhodne ve váš prospěch, můžete si najmout exekutora, který provede vyklizení bytu.

6. Co s věcmi po nájemníkovi

V případě, že nájemník opustí byt, můžete se setkat s problémem zanechaných věcí. Věci, které zůstanou po odstěhování nájemníka, musíte pečlivě evidovat a následně je buď předat nájemníkovi nebo prodat. I v tomto ohledu se musíte řídit zákony, abyste nakonec ještě neřešili další potíže. Pokud by vás k tomuto zajímalo více, neváhejte mě kontaktovat.

7. Co udělat nesmíte

Je důležité dodržovat zákon a respektovat soukromí nájemníka. Vstup do bytu bez jeho svolení je nejen v rozporu se zákonem, ale může také způsobit vážné právní problémy, včetně obvinění z porušení domovní svobody, což je trestný čin.

Není povoleno také odpojování energií nebo výměna zámků, ačkoli můžete mít oprávněné obavy. V takových případech by policie nemusela být na vaší straně a situace by se mohla komplikovat ještě více.

8. Závěr

Řešení neplatících nájemníků může být složité a časově náročné. Samozřejmě vše můžete řešit na vlastní pěst, ale v tomto ohledu se budete vždy vystavovat určitému riziku. Nicméně, jsou zde i jiné cesty, jak vše zařídit – ty vám moc rád prozradím osobně!

Najdete mě na sítích!