Kauce v pronájmu a její vrácení

O tom, že by se kauce měla úročit, jsem psal v předchozím článku.  Co ale kauce v pronájmu a její vrácení? Kdy se správně vrací do rukou nájemce? 

Někdo vrací rovnou, někdo přesně v den skončení nájemní smlouvy. Pár pronajímatelů dokonce čeká až na vyúčtování služeb, aby mohli uhradit případné nedoplatky. Která varianta je správná a co můžete po pronajímateli požadovat v den skončení nájemní smlouvy?

Úplné znění § 2254 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Předchozí články
Kauce v pronájmu a její vrácení
K čemu kauce (jistota) slouží?

Kauce je záruka pro pronajímatele, že nájemce řádně splní své povinnosti vůči nemovitosti. Současně, hlavně v novostavbách a bytech po rekonstrukci, bývají hodnotné věci, o které mají pronajímatelé oprávněné obavy. Pronajímatel ji může využít pouze v případě, že mu vůči nájemci vznikly dlužné pohledávky.

 
Může být navýšena?

V případě navýšení nájmu – ano může. Záleží však na nájemní smlouvě, tedy zda v ní bude ujednána konkrétní výše kauce, nebo její výpočet (např. trojnásobek nájmu). Pak by měl nájemce doplatit rozdíl mezi zaplacenou jistotou a nově vzniklou částkou odpovídající trojnásobku zvýšeného nájmu. V opačném případě, pokud je ve smlouvě jasně daná částka, kauce se nemění.

Co může být z kauce uhrazeno?

Jedná se o situace, kdy například nájemce nezaplatil nájem, zálohy na služby spojeny s nemovitostí, nebo jejich vyúčtování. Současně pronajímatel tuto částku může využít na opravy spojené s užíváním nemovitosti a jejím vybavením. Pro tyto případy je vždy dobré mít podrobně vyplněn předávací protokol.

 

Kdy se vrací?

Právo na vrácení kauce vzniká v den ukončení nájemní smlouvy, případně v den, který je ujednán v nájemní smlouvě.  V případě nevrácení má nájemce nárok na úroky z prodlení. Pokud vám pronajímatel nebude chtít kauci vrátit, doporučuji jej písemně vyzvat k vrácení této částky. Pokud se vám ani tak částka nevrátí, lze ji vymáhat soudně.