Jak prodat nemovitost s vice vlastníky

Prodej nemovitosti může být komplikovaným procesem, a to zejména v případě, že nemovitost patří více vlastníkům. Tato situace často nastává u rodinných domů, bytových komplexů nebo pozemků vlastněných více lidmi, například v dědictví. V následujícím článku se pokusím vám co nejvíce přiblížit, jak probíhá prodej nemovitosti s více vlastníky a jaká mohou být rizika s tím spojená.

Předchozí články

V ideální případě je to tak, že nemovitost připadne více vlatníkům v dědictví. Ani jeden z dědiců však nemá zájem nemovitost vlastnit k žádnému svému, ani investičnímu záměru. Všichni vlastníci se jednoznačně shodnou na ceně, za jakou bude nemovitost prodána a celý proces se realizuje. Pozor ale na případy, kdy je například problém při dědictví, jeden z vlastníků nesouhlasí, nebo když je vlastník cizí osoba (případně developer apod.). Toto jsou dost často případy, které jsou vleklé, nepříjemné a mohou nakonec dopadnout tak, že nemovitost bude chátrat bez toho, aniž by se o ni někdo staral.

 

Jak na ten jednodušší případ?

 

  1. Souhlas všech vlastníků: Prvním krokem při prodeji nemovitosti s více vlastníky je získání souhlasu všech zainteresovaných stran. Všichni vlastníci musí být informováni o úmyslu prodat nemovitost a musí vyjádřit svůj souhlas s prodejem.

  2. Právní rámec: Je nezbytné se seznámit s místními právními předpisy a postupy pro prodej nemovitosti. Mohou se lišit v závislosti na geografické oblasti a typu nemovitosti.

  3. Ohodnocení nemovitosti: Následně by měla být nemovitost ohodnocena, aby byla stanovena spravedlivá cena pro prodej. Toto ocenění by mělo být provedeno odborníkem na nemovitosti – využít můžete například bezplatný nezávazný odhad ceny nemovitosti přímo ode mě.

  4. Makléř nebo realitní kancelář: Mnoho prodejů nemovitostí s více vlastníky je usnadněno prostřednictvím realitního makléře nebo kanceláře, která má zkušenosti s takovými transakcemi a může zajistit, že všechny právní a administrativní kroky budou provedeny korektně.

  5. Kupní smlouva: Po nalezení kupce je třeba sestavit kupní smlouva, která musí být podepsána všemi vlastníky. Tato smlouva by měla obsahovat všechny podmínky a detaily prodeje.

 

Rizika a Jak Je Předcházet

Přestože prodej nemovitosti s více vlastníky může být úspěšný, mohou se objevit rizika, která by měla být zvážena. Často se objevují případy, kdy jeden z vlastníků nutně potřebuje peníze, a svůj podíl na nemovitosti prodá někomu za výhodnou cenu. Bohužel, v některých z těchto případů, developer má svůj záměr a soustavně pracuje na tom, aby vám bydlení v nemovitosti znepříjemnil a odkoupil od vás zbylou část nemovitosti ke svému vlastnímu prospěchu. :

  1. Nesouhlas mezi vlastníky: Pokud se všichni vlastníci nemovitosti nedohodnou na prodeji nebo na ceně, může to vést k zablokování prodeje. Je důležité aktivně komunikovat a hledat řešení. Prodat případně pouze svoji část je velmi obtížná záležitost, jelikož další vlastník může dělat určitým způsobem potíže a hodnota vašeho podílů tím může ztrácet na hodnotě.

  2. Zákonité postavení vlastníků: Je třeba zjistit, zda existují nějaké právní problémy týkající se vlastnictví nemovitosti, jako jsou zástavní práva nebo spor o dědictví.

  3. Finanční rizika: Každý vlastník bude muset nést náklady spojené s prodejem nemovitosti, pokud se však mezi sebou vlastníci nedohodnou jinak.

Závěr

Při prodeji nemovitosti s více vlastníky bych vždy doporučil maximální možnou komunikaci a otevřenost. V těchto případech není lepší cesty, než společné, vzájemné výhodné dohody všech vlastníků. V opačných případech se vše může dostat až k soudům, případ to značně prodlouží, ztíží a vaše vidina získaných peněz může být v nedohlednu.

 

Pokud právě řešíte podobnou situaci, nebo do budoucna budete, neváhejte mě kontaktovat. Nabízím vám NEZÁVAZNOU KONZULTACI REALITNÍ SITUACE a vy aspoň zjistíte, co vše dalšího k těmto transakcím patří. V článku rozhodně není napsáno vše, jelikož případ od případu je jiný a zorientovat se v nich bez zkušeností je velmi náročné.

Najdete mě na sítích!